CONTACT
Logeren in het Mastbos

Mastbos

Het Mastbos (570 ha) ligt ten zuiden van Breda aan de rand van de stad, voorbij de A16, bij de wijk Ruitersbos in Breda Zuid. Het is het bekendste en drukste bos bij Breda en is landelijk bekend. Het dankt zijn naam aan de vele grove dennen die vroeger 'mastbomen' werden genoemd. Er werden onder andere scheepsmasten van gemaakt. Het Mastbos is een van de alleroudste naaldbossen en het oudste cultuurbos van Nederland. Graaf Hendrik III van Nassau heeft het bos omstreeks 1515 laten aanleggen. Het heeft in de loop der eeuwen hout geleverd voor onder meer de bouw van het Kasteel van Breda en de Spaanse vloot. Later leverde het masten voor de schepen van de VOC. In het mastbos bevinden zich veel buizerds en allerlei andere soorten vogels die men kan bewonderen.


Rivier de Mark

De rivier de Mark ontspringt bij de Zandvenheide in Merksplas. Het Turnhouts Vennengebied tussen Merksplas, Turnhout en Baarle ligt op de waterscheiding tussen Maas (Dommel en Mark) en Schelde (Nete). Via Merksplas, Wortel en Hoogstraten stroomt de Mark naar het noorden. Op haar weg naar Nederland voegen zich onder meer de Kleine Mark, de Hollandse Loop en het Merkske toe.

In Nederland stroomt de Bovenmark naar Breda waar de Aa of Weerijs erin uitmondt. De Mark vervolgt haar weg in de singels van deze stad (zie Centrum Breda). Bij het dorp Terheijden maakt de rivier een bocht naar het westen. Hier is ook de aansluiting met het Markkanaal en het botenhuis van Roeivereniging Breda.


Galderse meren & Galderse Heide

De Galderse Meren is een gebied van recreatieplassen ten zuiden van Breda. Tussen de twee plassen loopt de A58. De grootste plas ligt ten zuiden van de snelweg, en deze is het oudste. Het gebied is genoemd naar het nabijgelegen dorp Galder. Het gebied is bedoeld om te zwemmen en te windsurfen. Ook is er een duikstek voor de duiksport. In het water is voor de duiksport diverse objecten geplaatst zoals; een autowrak, een onderwaterplatform, een toiletpot en badkuip.

De Galderse Heide is een natuurgebied dat zich enkele kilometers ten noorden van Galder bevindt, in de gemeente Breda. Het gebied meet 180 ha, waarvan 100 ha het eigendom van Staatsbosbeheer is, 60 ha van de gemeente Breda en 20 ha van Defensie is. Het laatste deel wordt incidenteel als oefenterrein gebruikt. Het gebied bestaat uit heide, die deels is beplant met grove den. In het zuiden sluit het gebied aan op de Galderse Meren, en in het noorden op het Mastbos. Ten oosten van de Galderse Heide ligt het stroomdal van de Mark.


Overige grote steden

Op geringe afstand van Breda liggen de Steden Tilburg, ‘s-Hertogenbosch  en over de grens de stad Antwerpen. Deze steden bieden net als Breda een scala aan bezienswaardigheden, activiteiten en mogelijkheden tot vermaak. Voor meer informatie voor deze steden kijkt u bij onder het kopje links op deze website.